bovenbalk donateur ANBI
homeorganisatiemusiciagendaaanmeldensponsorscontactnieuwsbrieflinksfacebook

Aanmeldingsprocedure musici

De aanmeldingsprocedure staat open voor getalenteerde individuele Nederlandse klassieke musici in de eindfase van het conservatorium of aan het begin van hun carrière.

Musici kunnen zich per e-mail aanmelden door het insturen van hun CV, opnames en een werkplan voor de komende drie tot vijf jaar met daarin de voorgenomen activiteiten, beoogde ontwikkelingen en doelen voor die periode. Verder wordt gevraagd de activiteiten te noemen waarvoor, in de eerste jaren, een financiële bijdrage wordt gewenst, voorzien van een begroting, een indicatie van de verlangde bijdrage en een globaal overzicht van de inkomsten en uitgaven. Aanvragen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria: financiële noodzaak, ontwikkelingsniveau, opleidingsniveau, wat de musicus al gedaan heeft en de waarde voor de Nederlandse muziekpraktijk. Een leeftijdsgrens wordt niet gehanteerd. Aanmelden kan gedurende het gehele jaar.

Na lezing van de ingezonden informatie en het beluisteren van opnames door de adviseur en het bestuur zal, na een positieve beoordeling, de musicus worden uitgenodigd om voor te spelen met aansluitend een gesprek. Hierbij zullen de adviseur en leden van het bestuur aanwezig zijn.

De financiële ondersteuning zal voor maximaal vijf jaar zijn. Na het derde jaar wordt bekeken of de ondersteuning verlengd zal worden tot maximaal vijf jaar of zal worden beëindigd.

De musici zullen uitgenodigd worden een bijdrage te leveren aan een concert voor donateurs en genodigden, in het voorjaar en/of najaar gehouden worden.