bovenbalk donateur ANBI
homeorganisatiemusiciagendaaanmeldensponsorscontactnieuwsbrieflinksfacebook

Aanmeldingsprocedure musici

Het Muziekfonds ‘Stringendo’ beoogt het bevorderen en uitbouwen van de muziekpraktijk door middel van het leveren van een financiële bijdrage aan bijvoorbeeld concerten, het geven of volgen van masterclasses, workshops, lessen en coaching, het maken van CD- of video-opnames en andere activiteiten of projecten die het musiceren ten goede komen. In de komende jaren hoopt het fonds een aantal getalenteerde individuele Nederlandse musici, die aan het begin van hun carrière staan, gedurende drie tot maximaal vijf jaar jaarlijks een financiële bijdrage te kunnen geven.

Musici kunnen zich per e-mail of schriftelijk aanmelden door het insturen van hun CV, eventuele opnames en een werkplan voor de komende drie tot vijf jaar met daarin de voorgenomen activiteiten, beoogde ontwikkelingen en doelen voor die periode. Verder wordt gevraagd de activiteiten te noemen waarvoor, in de eerste jaren, een financiële bijdrage wordt gewenst, voorzien van een begroting en een indicatie van de verlangde bijdrage. Bij de beoordeling zal ook gekeken worden naar wat de musici al gedaan hebben. Aanvragen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria: financiële noodzaak, ontwikkelingsniveau, opleidingsniveau en gericht zijn op de Nederlandse muziekpraktijk. Een leeftijdsgrens wordt niet gehanteerd. Aanmelden kan gedurende het hele jaar.

Na lezing van de ingezonden informatie door de adviseur en het bestuur zal, na een positieve beoordeling, de musicus worden uitgenodigd om voor te spelen en aansluitend een gesprek. Bij dit voorspelen zullen de adviseur en leden van het bestuur aanwezig zijn, waarna in overleg met de adviseur het bestuur een besluit zal of het muziekfonds de musicus in de komende jaren wil ondersteunen.

De musici zullen uitgenodigd worden een bijdrage te leveren aan het concert voor donateurs en genodigden in het voorjaar. Dat concert staat eveneens open voor relaties van de uitvoerende musici en andere geïnteresseerden. Jaarlijks zal het bestuur in overleg met de adviseur aan de hand van een verslag van de musicus over de activiteiten en de professionele ontwikkelingen in dat jaar besluiten of en waarvoor de bijdrage in het daaropvolgende jaar voortgezet zal worden. Na drie jaar zal besloten worden of de bijdrage verlengd zal worden tot maximaal vijf jaar of zal worden beëindigd.